Naše ruke

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Facebook Image

Илић Радосав

Сараоци, oпштина Смедерево

Филтери за цигарете просто су уништили муштикларе чије је занатско умеће цветало од пре четрдесетак година у Сараоцима (док ову примедбу бележимо крајем 2011. године). Десетак пријављених радњи муштикли домаћем Дувану и тада домаћим Словенцима. Било је радњи са по неколико дребланга који су истовремено вртели кленовину или трешњу. Производњом муштикли се стицао иметак и одлазило у заслужену пензију (памте се Шула, Цара, Бора, Дућа, Ива и остали муштиклари). Тиме је могао да се хвали стриц чика Раје муштиклара, данас јединог преосталог у том селу, па и најстарији његов брат. Од њих је Раја учио занат а први дребланг, који се покретао ногом. Купио га је од новца намењеног детету за рођендан.

На мапи

Испод мапе унеси полазну адресу да би израчунали најоптималнију путању.