English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Facebook Image

Милојевић Светолик

Скобаљ, Опстина Смедерево

Светолик је понављао већ први разред основне школе и ту је било јасно да му школа неће ићи. Поготову његовом деди коме није било до дангубе, па је маломе поверио овце. Био је то увод у миран живот који је потрајао до 1950. године када се Светолик оженио Душанком из суседне Осипаонице. Душанкина прва мисао изгледа била је да Светолика мотивише да изучи некакав занат и да привређује. То се показало као пресудно и после много година, она у ведром расположењу воли да каже да је боље да раде него да се свађају.

Вреди рећи да је Светолик одговорно приступио својој улози домаћина и окренуо се занатима. Најближи му је био стриц корпар по струци, који попут баксуза, није хтео да му покаже како се плету корпе и шију метле, па је виспрени Светолик успевао кришом да види и схвати шта треба. Мало по мало, не само да је савладао те вештине, него се и прочуо у крају. Као и на сваком почетку морало се излазити на пијацу, а у Скобаљу то је петком. Сада већ свако у околини зна где је Цецина (његов надимак) кућа и где се могу купити добре корпе и метле. И једно и друго се потроши употребом.

Почетком 2012. године, када Светолик броји 83 године, он је окружен резултатом вишедеценијског рада: уредном приземном кућом, уредном радионицом, уредним и пуним амбаром, уредним двориштем, обрађеним њивама, вредним сином и веселом унуком која цени и дедино присуство и дедине нежности. Штавише, Душанка, која је такође у позним годинама не стаје током дана, истиче да ни два мајстора нису прошла кроз њихово домаћинство. Све је Светолик протурио кроз руке у градњи и одржавању.

Све то није пало с неба: колико пута је силазио у Драговачку скелу крај мораве да сече самоникло врбово пруће, колико је само засадио младица врбе и ширака и колико је плео и шио. И то само он у кући, а метли има свуда по дворишту, за сваки кутак по једна, чини се. Срећна околност што опремање није захтевно, те је могао да ради са само ручним алатом: иглом, стегом, ножем, чекићем и помоћним направама од дрвета које сам направи. А то може свако, то се може и проверити. Међутим, изгледа нико више неће да се зове корпар или метлар. То зна и Светолик и слегне раменима.