English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Наше руке

Националана асоцијација за старе и уметничке занате и домаћу радиност „Наше руке“ основана је 2007. године. Иницијатива за оснивање организације настала је на основу потребе грађана да се очува традиција, природна и културна баштина, што би допринело, како развоју туризма тако и бољем квалитету живота појединаца и група у локалним заједницама.

Циљеви организације су да:

 1. иницира активности за оживљавање, опоравак и развој старих и уметничких заната, односно домаће радиности, ради очувања традиције, природне и културне баштине, развоја туризма и за спречавање уништавања природних и културних добара,
 2. развија нове савремене форме занатског и уметничког изражавања применама традиционалних техника,
 3. повезује људе, медије и маркетинг у циљу промоције стваралачко-креативног потенцијала Београда и Србије а која има директни утицај на развој туризма, екологије, културе, образовања развоја свести о богатству и потреби очувања природних и културних вредности којима располажу Београд и Србија у целини, уз примену савремених европских процедура и стандарда,
 4. залаже се за зближавање различитих европских култура и обичаја у условима мултиетничке заједнице у циљу боље промоције обичаја и културе,
 5. учествује у креирању развоја савременог цивилног друштва.

„Наше руке“ су основане са идејом да помогну свим особама које имају талента и жеље да израђују предмете или пружају услуге из домена старих заната и кућне радиности. Помоћ се састоји у активностима које ће промовисати рад занатлија и тако га учинити видљивим у локалној заједници и шире. То ће допринети економском оснаживању занатлија, обогатиће туристичку понуду и допринети очувању националног идентитета.

Активности националне асоцијације „Наше руке“ су:

 1. прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области очувања и унапређења и развоја старих и уметничких заната и кућне радиности,
 2. организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре, јавне часове, кампове, радионице и друге облике едукације,
 3. организује фестивале, изложбе, презентације, сајмове или наступа на сајмовима, ради промоције стваралачког потенцијала,
 4. прикупља на терену податке и предмете (писане, фотографије, аудио и видео) и обрађује податке о старим занатима, предметима и занатлијама и уметницима и формира базу података о старим занатима и занатлијама у Србији,
 5. формира библиотеку о старим занатима и занатлијама у Србији,
 6. сарађује са универзитетима, школама, институцијама и стручним удружењима, туристичким организацијама и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве очувањем, унапређењем и развојем старих и уметничких заната и кућне радиности,
 7. сарађује са органима власти, коморама, задругама, грађанским и релевантним институцијама, асоцијацијама које имају исти основни циљ као и са представништвима иностраних организација опредељених за помоћ и поспешивање примарног циља Удружења.
 8. штампа промотивни и пропагандни материјал.

 

У прилогу можете погледати кратак филм о активностима Асоцијације.