English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Занат у рукама - специјалне школе

Пројекат „Занат у рукама“ реализован је током 2015. године и обухватио је програме радионица пет традиционалних заната (опанчарство, корпарство, пустовање вуне, ткање и вез) намењених и прилагођених ученицима специјалних школа.

Пројекат је реализован у две школе намењене деци са посебним потребама: ОШ „Сава Јовановић Сиротојно“ у Земуну и ОШ „Милоје Павловић“ на Бановом брду.

Циљ пројеката је, поред оспособљавања деце за рад у старозанатским техникама, допринос квалитетном и креативном испуњавању слободног времена кроз едукацију, игру и забаву, подстицање стваралаштва и креативности, подстицање на самостално бављење хобијима и самоорганизовање, социјализацију, тимски рад и међусобну сарадњу.

* Пројекат „Занат у рукама“ подржао је Секретаријат за спорт и омладину града Београда.