English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Пројекат „Буди мајстор опанчар-2020.“- септембар/октобар

У периоду септембар/октобар, реализовали смо пројекат „Буди мајстор опанчар-2020“, подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије за 2020.годину - Сектор за културно наслеђе,  у области откривањa, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења нематеријалног културног наслеђа. Пројекат је реализован на локацијама: Ваљево,  Лозница/ Тршић и Земунски кеј/Земун.

Реализоване су презентације, промоције и едукације везане за опанчарски занат и то кроз:

 - Изложбу опанака/изложбена поставка оригиналних опанака различитих врста и типова који су осим шумадијских шиљкана били заступљени на територији целе бивше државе, а у данашње време присутни у пракси многобројних културно-уметничких друштава.

- Презентацију опанчарског заната, опанчарских вештина и техника при изради опанака. Mајстор-опанчар, кроз непосредан рад презентовао је и промовисао опанчарски занат, занатске технике и израђивао опанке и тиме анимирао и едуковао кориснике.

- Интерактивне радионице опанчарског заната на којима су корисници имали прилику да се опробају у некој од опанчарских техника и да уз помоћ мајстора опанчара учествују у изради опанака.