English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Пројекат ,,Буди мајстор опанчар''- септембар/децембар 2019.

Пројекат „Буди мајстор опанчар“, има национални значај, подршка је опанчарском занату који је званично уврштен на националну листу нематеријалног културног наслеђа крајем 2018. године.

Садржаји реализованог пројекта „Буди мајстор опанчар“ односили су се на област очувања, преношења знања, презентације и промоције  једног од најрепрезентативнијих традиционалних заната у Србији, опанчарства, значајног елемента нематeријалног културног наслеђа, кога тренутно карактерише изражен степен угрожености продукције.

Едукативне радионице опанчарског заната отпочињале су упознавањем корисника са историјатом, развојем, и значајем опанчарства. Mајстори-опанчари, презентовали су опанчарски занат, занатске технике, поступност и сваки сегмент израде опанака, преносили су опанчарска знања и обучавали кориснике у изради различитих врста опанака.

Пројекат је реализован на локацијама:

- Септембар/октобар: Музеј у Смедереву, Смедерево

- Октобар/новембар: Народни Музеј Пожаревац, Пожаревац

- Децембар: Установа културе „Вук Стефановић Караџић“, Београд

Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.