English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Узбекистан- септембар 2019.

Ове године је одржан први фестивал Интернационалних занатлија (International Handicrafters Festival) у Коканду од 10ог до 15ог септембра, у Узбекистану. Занати којима се Србија представила на фестивалу су: вајарски, рестаураторски, интарзијски и опанчарски (Дејан Милосављевић, председник удружења ,,Наше руке'').