English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Пројекат  „Мој крај – мој занат“ - јун, јул, август и септембар 2022.

 Циљ пројекта „Мој крај – мој занат“ био је промоција и подстицај унапређења туристичке понуде Србије, такође и оживљавање очување нематеријалног културног наслеђа Србије чији значајан део чине  занатлије, наше живе људске ризнице. Пројекат је био подржан од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација.   

Додатне едукације занатлијама као циљној групи, њиховим наследницима, будућим мајсторима и носиоцима заната, имале су за циљ овладавање целокупним процесом  брендирања и пласирања свог аутентичног производа и себе као ствараоца бренда, као и унапређење и оснаживање занатских делатности које су карактеристичне за крајеве из којих су.

Едукативне радионице биле су организоване на локацијама: у селу Брајковац, општина Лазаревац, Бач (,,Дани Бача 2022."), Студеница (Maглич Фест), Ваљево (,, 35. Тешњарске вечери“, ,, 16. Фестивал дуван чварака“), ,,Београдски ноћни маркет“ (Скадарлија пијаца) Београд, „Трећи породични сусрети у Поповићу“ у организацији и сарадњи са УГ „Креативно одрастање“, Поповића виногради у Сопоту, Београд, ,,Хомољски мотиви“ Кучево.